26. јул 2012.

ДЕЛА БЕСМРТНА


''...и на челик који светли временом се рђа хвата, само дело које вреди постаће део предања.''