15. август 2012.

АНАТОМИЈА НАЦИОНАЛ-СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ


Основни захтев за политичку национал-социјалистичку организацију је гајење пријатељства преко неформалних скупова, пре него што би требала да буде заокупљена организовањем формалних догађаја где се одржавају и слушају говори. Ово одржавање и јачање пријатељства између национал социјалиста другова је тако витално а тако заборављено од многих организација које се успињу за друштвену моћ. У својој основи, овакви неформални скупови су одгајање органске “заједнице”: Корак ка формирању правог племена и одвајање од мртве љуштуре конвенционалне партиске политике.

Последично овоме и када се ови горе наведени захтеви испуне (т.ј. 4-5 година од сада), следећа фаза у национал-социјалистичкој револуцији лежи у презентовању новог типа свесности. У овоме, религија национал социјализма игра кључну улугу - у ствари, она је осовина око које се све остало окреће. Као што је већ истакнуто, национал социјализам мора да се оствари на реалан, практичан начин, ствар за коју су индивидуални животи средства. А ово значи да ће један типични национал социјалиста еволуирати, да буде један појединац чије схватање и посвећеност превазилази хиљаде година! Преко тежње за одгајањем ове свесности - преко ефектног примењивања нове форме живљења - национал социјалиста ће постати сами национал социјализам, пре то него члан клуба за који је национал социјализам само “интерес” који је занимљивији од остале прошлости садашњег западног друштва.

RICHARD J. MOULT