09. август 2012.

ТОРА, ТАЛМУД И ШУЛХАН АРУХ

ТОРА, ТАЛМУД И ШУЛХАН АРУХ


Поразна сведочанства из Талмуда и Шулхан аруха и примена њихова у садашњости

По јеврејском учењу, подсредством Мојсија, јеврејском народу дат је двоструки закон: писани и усмени. Писани закон састављен је у пет књига од Мојсија, које сачињавају главни део Старог Завета. Првих пет књига Јевреји називају: Тора.

Усмени закон Мојсије није написао, него га је  усмено предао Јозуи, а овај најстаријим Јеврејима, па је на тај начин од генерације до генерације предаван, кроз столећа допуњен и прилагођен новим обичајима. Овај усмени закон, огроман по своме обиму, касније је написан. На овом трудном и великом послу радило је  око 2500 рабина пуних петстотина година, од 100 година пре Христа, до 400 година после Христовог рођења. Тај написани усмени закон зове се: Талмуд.

Талмуд је света књига за Јевреје. Он садржава не само религиозну науку Јевреја, него и грађанске законе: приватно право, породично право и казнено право.

Талмуд се састоји из два дела: Мишна и Гемара.

У Мишни су сакупљена предања усменог закона, а Гемара садржава међусобне разговоре рабина, као и разговоре вођене у школама између рабина и ученика.

Талмуд има 63 велика отсека, који се зову: трактати. Сваки трактат има назив који одговара тексту. Пошто је ово огромно дело било у великој мери непрегледно, временом се осетила потреба да се овај јеврејски законик систематски среди, што је познати рабин Мојсије бен Мајмон, зван и Мајмонидес и учинио, те је тако 1180 године створен први јеврејски законик под именом: Мишиах Тора или Јад Хазаках. Овај законик се састоји из 14 књига, а ове се деле не отсеке, који се зову: Хилхоти. Хилхоти се деле на мање делове који су означени параграфима.

Неколико столећа касније 1565. године шпански рабин Јосиф Каро саставио је нови верски кодекс под именом Шулхан арух.

Овај кодекс је 1578. године допуњен од пољског рабина Мојсија Исерлеса обичајима источних Јевреја.

Шулхан арух се састоји из 4 књиге са насловима:

Орах хајим, Јорех деах, Кошен ха-мишпат и Ебен хаезер.

Књиге се деле на параграфе и потпараграфе.

ЈЕВРЕЈИ О ЗНАЧЕЊУ ТАЛМУДА И ШУЛХАН АРУХА

Шта је Талмуд и Шулхан арух за Јевреје?

Да видимо шта о њима кажу сами Јевреји.

Јеврејски лексикон издат 1930. године у Берлину пише “Талмуд је кроз столећа васпитач, одгајивач и учитељ Јеврејског народа.“

Јевреј Хајнрих Георг Леве који је 1840 године превео Шулхан арух на немачки у предговору вели: “Није важно колико лепог има у Талмуду, него је важна основна тенденција његова. Талмуд као целина је животни и правни закон за Јевреје.“

“Стари јеврејски култ, чија је база била и остаје Талмуд, даје јеврејству снагу која се не може порушити.“

Јеврејски историчар Грец у своме делу: “Историја Израиљаца“, у издању од 1877. године на страни 133 вели: “Шулхан арух је и данас за Јевреје религиозна норма, он је официјално Јеврејство.“

Јеврејски лексикон” пише: “Шилхан арух је постао надлежни ритуални и правни кодекс за Јеврејство, па је са својим многобројним коментарима, то и данас остао... Ретко је кад једно законско дело добило такав публицитет и такво признање као Шулхан арух.

Румунски Јевреј др. Аарон Бриман пише:

Шулхан арух је комплетни законик за све Јевреје, који је за њих обавезан и данас. Главни предмет при полагање испита за рабине је Шулхан арух, односно његово тачно познавање и знање; мањи изводи из Шулхан аруха служе као школски уџбеници за јеврејску омладину, као нека врста хришћанског катихизиса...

*              *              *              *

Могли бисмо да наведемо још много цитата јеврејскох научника и стручњака о томе шта значи и од колике је важности Талмуд и Шулхан арух за Јевреје, али мислимо да је потпуно довољно и ово неколико цитата па да и лаик увиди да је Талмуд и Шулхан арух за Јевреја више него за Хришћане: Свето писмо.

Талмуд и Шулхан арух су за Јевреје правило по којем се владају, васпитавају, по коме се понашају, живе, делају и мисле.

Они су за њих путоказ у животу њиховом.

Једном речју: Талмуд и Шулхан арух су за Јевреје све и сва.

А сада да видимо чему уче Јевреје њихови закони. Талмуд и Шулхан арух?

ЈЕВРЕЈ СЕ ИМА ПРИДРЖАВАТИ ЈЕВРЕЈСКИХ ЗАКОНА

“Јевреј се не сме придржавати државних закона Нејевреја. Он се има придржавати државних закона Јевреја јер би ови иначе сувишни били.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 368).

СМРТ ЗА ПРЕКРШАЈ ТАЛМУДА

“Учења и закони Талмуда важнији су и имају се строжије примењивати од закона Торе. Ко прекрши закон Талмуда заслужује смрт.“( Талмуд, Ерубин 21а).

БЕЗ ЈЕВРЕЈА НИШТА НЕ БИ БИЛО НА СВЕТУ

“Да јевреја нема на свету, не би ни сунце сјало, ни киша падала, нити би икаква благослова било на земљи.“(Талмуд, Берах 101б).

ЈЕВРЕЈИ ИЗЈЕДНАЧЕНИ СА БОГОМ

Ко Јевреја ошамари толико је учинио греха као да је самог Бога ударио.“ (Талмуд, Санхедрин 58б).

О РАДУ

“Рад је веома штетан и мало доноси .“ (Талмуд, Гетин 680).

“Нема горег и лошијег посла од обрађивања земље; јер кад ко 100 сребрника има у трговини може сваки дан меса и вина имати; ко пак уложи 100 сребрника у земљорадњу, може само соли и купуса јести.“(Талмуд, Јебамот 63а).

РАД ЈЕ ЗА НЕЈЕВРЕЈЕ

“Нејевреји су створани да служе Јевреје. Они морају орати, копати, сејати, косити, вршити. Јевреји су створени да све готово нађу.“ (Талмуд, Берахот 58а).

ЈЕВРЕЈСКО ЈУНАШТВО

“Јевреј нек иде последњи у рат. У том случају биће први код куће.“ (Талмуд, Тесахим 113а).

ЈЕВРЕЈСКО МИЛОСРЂЕ

“Забрањено је бити милостив према Нејеврејима.“ (Талмуд, Рамбан).

“Нејевреју не треба милост и помоћ указивати.“ (Талмуд, Јебамот 12а).

НИ У СМРТНОЈ ОПАСНОСТИ НЕЈЕВРЕЈУ НЕ ТРЕБА ПОМОЋИ

“Ако једном Нејевреју прети опасност да се у једној реци удави, па ако се налази већ и близу смрти, Јевреј му не сме ићи у помоћ да га спасе.“ (Јад Хазаках, Абода Цара 10а).

НЕЈЕВРЕЈИ НИСУ ЉУДИ ВЕЋ ЖИВОТИЊЕ

“Бог је створио Нејевреје, иако су они равни са животињама, и дао им је човечји облик, јер не доликује Јевреју да буде служен од стоке. Зато га служе животиње у човечијем облику.“ (Шулхан арух, Мудраш талпиот 225).

“Нејевреји, чија душа потиче од нечистог духа, називају се свињама.“ (Талмуд, Јалкут Рубени 12).

“И зато кад један нејеврејски слуга или слушкиња умре, треба их ожалити онако, као кад један во или магарац цркне.“ (Талмуд, Брохес).

“Између Нејевреја и Јевреја не постоји никаква веза. Јер месо Нејевреја је животињско месо, а њихово семе је животињско семе.“ (Талмуд, Јебамот 89а).

“Нејевреј је као једно псето. Што више, записи уче да се псето има више поштовати од Нејевреја.“ (Талмуд, Екесегетрашиексод 22).

“Месо Нејевреја је месо магареће, а семе коњско семе.“ (Талмуд, Јебамот 98а).

“Онај који није обрезан и не држи сабат не назива се човеком.“ (Талмуд, Јалкут Рубени 39).

“Нејевреј нема оца, јер је он на ђубришту рођено псето.“ (Талмуд, Јебамот).

“Ма колико имали народи света тело слично Израиљцима, ипак се они упоређени са човеком имају сматрати за мајмуне.“ (Талмуд, Шене Лукот 250).

“Полни односи Нејевреја су исто као и полни односи животиња.“ (Талмуд, Санхедрин 74б).

“Куће нејеврејске су куће животињске.“ (Талмуд, Леб. тоб. 46а).

“Туђа жена која није кћи Израиља, парче је марве.“ (Талмуд, Абарбанел).

“Нејеврејка у бременитном стању има се сматрати као бременита стока.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 405).

“Дете у утроби једне Нејеврејке није боље од животиње.“ (Шулхан арух, Јорех деах 240).

НЕЈЕВРЕЈКЕ СУ ПРОСТИТУТКЕ

“Нејеврејке су нечисте и имају се сматрати проституткама.“ (Талмуд, Алода Кара 36б).

“Све Нејеврејке су курве.“ (Талмуд, Евен хекор).

ПЕТ ЗАПОВЕСТИ ЗА ЈЕВРЕЈЕ

“Јевреји морају научити ових пет ствари: 1. волите један другога. 2. Волите пљачку. 3. Волите банчење. 4. Мрзите ваше господаре. 5. Не говорите никада истину.“ (Талмуд, Песахим 113а).

ЛАЖ

“Према Нејеврејима дозвољена је свака употреба лажи.“ (Талмуд, Берахот).

НЕПРАВДА

“Не смеш Јевреју, твоме брату, учинити какву неправду. Нејевреју је дозвољено да учиниш све и сваку неправду.“ (Талмуд, Генеба 40а).

ЛИЦЕМЕРСТВО

“Допуштено је пред нејеврејом претварати се да те не оштети и не уједе.“ (Талмуд, Лота 41б).

ЗЕЛЕНАШТВО

“Бог је наредио да се Нејевреју новац позајми само уз зеленашку камату. Ми му на тај начин не помажемо него штетимо.“ (Талмуд, Сефер Миквод 73).

“Јевреј треба свој иметак помоћу зеленаштва да повећа. Он треба помоћу зеленаштва Нејевреје да упропасти.“ (Талмуд, Баба Меција 70б).

КРИЈУМЧАРЕЊЕ

“Дозвољено је нејеврејску власт преварити за царину. Дозвољено је кријумчарити.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 369).

ПОДМИЋИВАЊЕ

“Ако твоје претпостављене Нејевреје помоћу јела не можеш да придобијеш, ти их придоби помоћу новца.“ (Талмуд, Санхедрин).

ПРЕВАРА

“Дозвољено је грешку једног Нејевреја искористити. Дозвољено му је дуг не платити. Дозвољено му је при рачуну преварити.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 384б).

“Ако два Јевреја направе какву трговину са Нејеврејом, те при томе један другоме помаже да Нејевреја на мери, тежини или броју преваре, добитак имају оба Јевреја да поделе.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 183).

“Дозвољено је Нејевреја довести у заблуду. Дужност је Нејевреја преварити. Ко то не учини долази у сумњу да Нејевреја воли, а ко Нејевреја воли тај мрзи Бога.“ (Талмуд, Расим).

“Ако Јевреј нађе признаницу своју, коју је Нејевреју дао за од њега позајмљени новац, не треба да му је врати, јер обавеза престаје чим је њу Јевреј нашао. А ако би и поред тога Јевреј хтео Нејевреју признаницу да врати, рабин му мора рећи: “Ако хоћеш да славиш име Бога, не јачај моћ неверника и задржи оно што ти је од Бога по закону одређено.“ (Талмуд, Раби Јерухам, Сеф. меш. 51).

“Јевреј може Нејевреја преварити и огулити, али свог ближњег Јевреја нетреба варати.“ (Талмуд, Баба мација 61а).

“Ако би Јевреји читаве недеље лутали около и варали Нејевреје, нека се у суботу сви сакупе и испричају један другоме своје славне подвиге.“ (Талмуд, Раби Бенц).

СТРЕЉАЊЕ ЗА ПРЕВАРУ ЈЕВРЕЈА

“Нејевреј који Јевреја ма и за једну пару превари има се стрељати.“ (Талмуд, Санхедрин).

ЗАКИДАЊЕ НАДНИЦЕ

“Јевреју је дозвољено да од Нејевреја закине надницу.“ (Талмуд, Санхедрин).

ОТИМАЧИНА

“Имање Нејевреја је као без господара. Јевреј има право да то имање узме у посед.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат).

КРАЂА И ПЉАЧКА

“Ко Нејевреју врати нешто (украђено или опљачкано ), томе бог никад опростити неће.“ (Талмуд, Санхедрин).

“Изгубљен предмет Нејевреја дозвољено је задржати.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат).

“Јевреју је дозвољено да од лопова купи ствар.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат).

“Закон немој красти односи се само на крађу од Јевреја. Крађа на Нејевреја је дозвољена.“ (Талмуд, Санхедрин).

“Опљачкати Нејевреја сасвим је дозвољено, а исто тако и надницу му задржати.“ (Талмуд, Бабан 111б).

“Када један ортак у послу нешто украде или опљачка мора добитак да подели са својим ортаком.“ (Шулхан арух, Кошен ха-мишпат 176).

БРАКОЛОМСТВО

“Ванбрачни односи са једном Јеврејком заслужују смртну казну, а са Нејеврејком пак дозвољени су.“ (Талмуд, Санхедрин).

“Браколомство са Нејеврејком не подлеже никаквој казни.“ (Талмуд, Кетубот 4б).

ОБЕСЧАШЋЕЊЕ

“Јевреју је дозвољено да обесчасти Нејеврејку.“ (Талмуд, Јад Хасаках 2б).

ОСКРВНАВЉЕЊЕ

“Нејеврејско девојче старо 3 године и 1 дан може се оскрнавити.“ (Талмуд, Абода сара 37а).

КРИВОКЛЕТСТВО

“Ако је један Јевреј преварио или покрао једног Нејевреја, а при томе мора да положи заклетву у присуству других Јевреја који то знају, дозвољено је да се криво закуне.“ (Шулхан арух, Јорех деах 239а).

“Ако је Јевреј једну Нејеврејку обечастио и злоупотребио, па ако се помоћу криве заклетве може решити казне, може криву заклетву без предомишљања да положи.“ (Шулхан арух, Јорех деах 232).

НЕЈЕВРЕЈ ПРЕД ЈЕВРЕЈСКИМ СУДИЈОМ

“Ако Јевреј са Нејеврејом теби на суд долази мораш, ако по јеврејском закону Јевреју заправо можеш дати, учинити то, а Нејевреју кажи: “Тако је по нашим законима!“; аком пак можеш удесити да Јевреј по нејеврејским законима суд добије, нека га тако добије, а Нејевреју кажи: “Тако је по вашим законима.“ Ако пак ни по једном закону Јевреј нема право обманом обрлати Нејевреја.“ (Талмуд, Баба Кама 113а).

ТРОВАЊЕ

“Дозвољено је лекове на Нејеврејима испробавати, да би се установило да ли су лекови штетни.“ (Шулхан арух, Јорех деах 158а).

УБИСТВО

“Стоји написано: немој убити. То значи да се не сме убити припадник јеврејског народа. Нејевреји међутим нису Израиљци и зато се они могу убити.“ (Талмуд, Генеба 57а).

“Ти ћеш прогутати све народе које ти твој Бог даде. Немој их штедети и немој служити њиховим боговима, јер ће то за тебе бити крај.“ (Тора, Мојс. 7, 16).

“Тако смо ми у то време задобили све вароши и поубијали све људе и никог нисмо оставили у животу.“ (Тора, 5 Мојс. 34-35).

“Ко пролива крв оних који нису Јевреји Богу жртву приноси.“ (Јалкут 772).

“Нај поштенији међу Нејеврејима имају се убити.“ (Талмуд, С. бен Јохар 406).

“Дозвољено је Нејевреју одузети тело и живот.“ (Талмуд, Сефер и Корим).

“И најбољи међу Нејеврејима треба да се убити.“ (Талмуд, Мелхита 32б).

“Најбољем Нејевреју узми живот само ако можеш.“ (Талмуд, Абода 62б).

“Кољите Нејевреје као бестије.“ (Талмуд, Сохар).

ЗА УДАРАЦ ЈЕВРЕЈУ СМРТ

“Као што је син од очевог тела тако је Јевреј од Божијег тела, те зато сваки Нејевреј, којиби се усудио да удари Јевреја мора главом платити.“ (Талмуд, Сан Хедрин 146).

УНИШТЕЊЕ ХРИШЋАНСТВА

“За Јевреја постоји закон да све оно, што је у вези са хришћанском црквом, уништи.“ (Шулхан арух, Јорех деах 146).

БОГОХУЉЕЊЕ

“Христос је син проститутке. Он је копиле.“ (Токдош Јежу).

“Христос је био луда. Он је мађионичар. Он се зове Бен штада (син проституткиње ).“ (Талмуд, Сабат 104б).

“Христос је син једне менструације. Он је: Бен пандреат, тј. син нечисте животиње.“ (Токдош Јежу).

“Христос је на једном ђубришту сахрањено цркнуто псето.“ (Сахар).

МЕСИЈА

“Месија ће доћи и повратити Краљевину Јеврејима, а остали народи сви ће њему и њима служити и потчињени бити.“ (Талмуд, Шаб 120а).

“Кад Месија дође онда ће земља родити колаче и вунене хаљине, а жито ће крупно бити као два бубрега од највећег вола.“ (Талмуд, Кетубот 112б).

“Тад ће сваки Јевреј имати 2800 слугу и 300 слушкиња.“ (Талмуд, Санхедрин 101а).

“Пре тога биће страховит рат, који ће две трећине света уништити. У њему ће Јевреји толико оружија запленити да ће им требати 7 година да га сагору и истоне.“ (Талмуд, Мајене Јеш. 74, 4).

“Тада ће Јевреји неизмерно богати бити јер ће благо целог света у њиховим рукама бити. Сви ће народи прећи у Јеврејску веру само хришћанима то неће дозвољено бити, него ће их потпуно искоренити, јер су пореклом од ђавола.“ (Талмуд, Јебамот 24б, Абода 3б).

''Српски народ у канџама Јевреја'' - Милорад Мојић
Комплетна књига може се прочитати ОВДЕ.


Милорад Мојић је пре рата био генерални тајник “Југословенског народног покрета Збор”, а за време рата је, као мајор, био комадант Петог српског добровоњачког корпуса. Његов пук је негде у зиму 1944. у источној Србији године био разбијен од Совјета, а Мојић се са једним делом војске успео довући до Загреба. У Загребу се, са остатком свог пука, сместио у један вагон на железничкој станици. Али, 7. децембра 1944. Милорад Мојић је, са још 39 људи (од којих четири жене ) убијен од усташа.