27. септембар 2012.

Основана прва метеоролошка служба у Кнежевини Србији

Указ Министра просвете и црквених послова др Владана Ђорђевића о успостављању Метеоролошке службе у Србији, 15. септембра 1888 (по старом календару)

1888. - Основана прва метеоролошка служба у Кнежевини Србији. Указом краља Милана Обреновића уведено је редовно  метеоролошко посматрање и испитивање и основана  прва у мрежи метеоролошких и хидролошких станица у Србији.