21. септембар 2012.

АКТИВНОСТ НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ

Министри у друштву представника цивилних, војних и полицијских власти поздрављају омладинце Националне службе током њиховог дефилеа кроз Јагодину

Обвезници Националне службе за обнову Србије у Округу моравском и ове године показују обилне резултате свога физичког и умног рада у који уносе пуно полета и жарке младалачке љубави. Окружни референт капетан Младен Живановић, са одабраним кадром помоћника и четовођа, успео је да створи одличну организацију делатности свих чета. Јагодинска чета нарочито се одликује у раду, ма да и остале не заостају много за њом. Овог лета углавном се ради на регулацији реке Лугомира, која је својим честим изливањем из корита наносила огромне штете атару јагодинском и суседних села. У часовима одмора обвезници ове вредне чете састављају програм својих недељних приредби, којима присуствује и грађанство. Тако је у прошлу суботу приређен врло успео национално-забавни час, у чијем програму, са рецитацијама, певањем и шаљивим тачкама, узели су учешћа обвезници: Ђорђе Симоновић, Момчило Пажин, Анђелко Кузмановић и други. Народни оркестар обвезника, као и хор, показали су много успеха са својим тачкама. После програма је настало другарско весеље уз песму и играње народних кола све до свечаног спуштања заставе, који се чин свако вече обавља са пуно пиетета према овом народном синволу. Физички послови се обављају пре подне, а поподне је настава из области националних предмета, народне културе и вере. Ови младићи и старешински кадар ове чете пуни су самопоуздања и са нарочитом ведрином учествују у свим акцијама своје делатности, а сеоско и градско становништво има пуно разумевања за њихове потребе, па се на тај начин развија једна доиста корисна сарадња на делу обнове Србије.

''Ново време''
(бр. 1014, 5. август 1944.)