08. септембар 2012.

ДРЖАВА - Милосав Васиљевић


Држава је организам који обухвата све битне функције управљања народном заједницом. Она је заштитник стремљења за појединачним и заједничким стваралаштвом у заједници. Она је гарант реда у људском друштву.
У колико су људи, који воде државу свеснији својих правих задатака у заједници, и у колико су способнији да ове задатке успешно извршују у толико је и цела заједница напреднија. Напротив, погрешке на овим местима чине државу неспособном да своје задатке извршује што има за последицу уназађивање и народне заједнице.
Држава делује у главном физички у заједници преко својих органа. Она је сигурно позитивни чинилац у смислу учвршћења заједнице.

Милосав Васиљевић 
(Из: Зборашки социолошки требник, Београд 1940. стр. 144)