01. октобар 2012.

КРВ ПРЕДАКА МОЈИХ


"Ја осећам данас да у мени тече
Крв предака мојих, јуначких и грубих,
И разумем добро, у то мутно вече,
Зашто бојне игре у детињству љубих."