10. октобар 2012.

ЉУДСКЕ ВРЕДНОСТИ


Лепоту цвећа најбоље изражава један цвет. Највише људске вредности најбоље се могу изразити кроз једног човека. Гомила изражава супротно. Никаква гомила није у стању да боље изрази морални идеал, него што је то у стању један човек.