15. октобар 2012.

ТАЈИНСТВО И СУШТАСТВО РОДОЉУБЉА


Један озбиљан и здрав родољубиви и отачаствени  покрет, покрет утемељен на живом предању бића народа, требало би, упоредо, да наступа на двема разинама, у двема равнима, на двама пољима, и у двојним, али усаображеним, видовима и облицима осмишљеног дејствовања.

Шта то значи, кад се преведе на песнички језик?

То значи, да мора да дејствује, истодобно, како јавно тако и тајно, како видљиво тако и невидљиво, како животно тако и духовно, како искуствено тако и надискуствено.

Искуство нам, како из далеке древности тако и из ближе прошлости, суштаствено казује, да опстају (и не само што опстају већ и вековима живе!), једино они свенародни покрети који имају упоришта у духу народа, у живом предању бића народа.

Један озбиљан и здрав родољубиви и отачаствени покрет, мора бити само биће народа, односно, суштаство и језгро суштог народа!

Што значи, да тај и такав покрет мора да се распростире, да исијава божанско дејство, како по хоризонтали или обзорници тако и по вертикали илити небесници.

Да буде присутан, али присутан тако да се његово присуство животно и духовно осећа, истовремено, и у виљивом и у невидљивом, како у појавном тако и у непојавном свету.

Ако желимо да дејствујемо за Бело Србство са сврхом и смислом, онда морамо бити повезани са Великим Духом Предака!

Уместо нашега малог јаства (а да бисмо истодобно превазишли и сваку нашу властиту сујету и таштину), препустићемо да нас, ка остварењу идеја и снова, води Сопство Суштаства, Сушти Творац, Велики Дух Стварања.

За тај и такав покрет све мора бити посвећено!

Од језика и писма, преко знамења и свечане песме, до стега и грба.

Ништа не сме бити узгред и случајно; будући да се  узгред и случајно никада ништа постигло није!

Све мора бити бићем надахнуто и духом осмишљено!

Истински духовни творци тог и таквог покрета, вазда бивају у позадини, и за њих знаде само мањина посвећених!

Повремено се на чело покрета избацују (вазда нови) тобожњи вођи, који су, како се и слути, челници само за јавни свет, мада се и они смењују од прилике до прилике.

Истински духовни творци покрета, који су у сенци, за јавни свет, дакле, скривени и велом тајне обавијени, бивају и срце и ум, и душа и дух покрета.

Они бдију над покретом, они су енергетски и духовни штит покрета, они воде умни и духовни рат у одбрану, и заштиту, како самог покрета тако и свеколиког народа.

Желим да тај и такав покрет, суштаствени покрет, словесни и освешћени Срби Аријевци, што пре васпоставе!

ДРАГАН СИМОВИЋ