11. новембар 2012.

ДР МИРОСЛАВ СПАЛАЈКОВИЋ У УВОДУ ЗА "МИСИЈА СРБИЈЕ''

Слободни људи се боре с одушевљењем и самопрегором само за оне истине у које верују. Слободан је онај који није изгубио свој духовни лик. Њему није тешко разликовати истину од заблуде и открити у оно у шта треба да верује. Од тога тренутка, његов је пут одређен, а његово делање у животу слободно и без лутања. Права вера је активни покретач воље и одлучности, а не пасивни извор мртвила и малодушности.

У садашњој борби за истину, сваки од нас може бити од опште користи али само тако ако је правилно упућен у своме гледању на свет као и на улогу свог народа у свету. Разуме се, прва дужност сваког искреног и слободног човека је не издавати се за оно што није и не предавати се никаквом заносу величине. Индивидуална и национална скромност је прва врлина без које међу људима не може бити зближења. Али не треба мешати ту скромност са бескичменим скептицизмом "реалиста" ни са безбројним "реализмом" дефетиста. И против једних и других и против софиста и слабића, буни се дух слободног човека.

Др Мирослав Спалајковић