26. новембар 2012.

ВАЖНОСТ ХИГИЈЕНЕ ЗА ДРЖАВУ И НАЦИЈУ


"Ако посматрамо данашње прилике у свима државама иза овог великог свјетског рата, ми ћемо видити да се данашње друштво налази у неком врењу, у неком гибању, тражи се нова оријентација, друштво ако да хоће да стресе на што са себе... друштво хоће да учини један корак даље у своме развићу, оно прелази из досадашњег индивидуалистичког схватања друштвених одношаја у једно колективистичко схватање, т.ј. просуђивања свих друштвених одношаја са гледишта интереса цјелине, интереса целокупног друштва, а то је нације... Није главно лијечити болести него их спречити... куративна медицина има за предмет само индивидуу, до чим хигијена цијело друштво. Ако човјек живи у потпуно повољним приликама... он не може постићи максимум... ако није од рођења здрав, ако није зачећем од својих предака насљедио потпуно нормалне насљедно клице друштвене и тјелесне, другима речима, ако није удовољено захтјевима расне хигијене. Ви можете на сваком кораку видети таке особе, које живе у добрим околностима ... по ипак су болесни било душевно било тјелесно."
ДР. УРОШ КРУЉ