27. јануар 2013.

ЧЕТВРТИ БРОЈ БИЛТЕНА ''ПРОГЛАС''


У четвртом броју "ПРОГЛАСА" уредништво се укратко осврнуло на делатности српских просветних радника и њихове националне (не)утемељености. Колико је наша просвета уништена, и да ли је наш образовни систем остао утемељен на Светосавским начелима, прочитајте у првом овогодишњем броју нашег билтена.