30. мај 2013.

ЗАДРУГАРСТВО - Васа Пелагић

Васа Пелагићнародни учитељ и политичар.

"Тражим да радни народ буде свестан, сложан и марљив, па да оснује разна удружења у сваком месту, да постави и утврди братски савез сељака и занатлија - радника, који ће се прикупљати под спасоносну заставу социјалистичке странке, те тако да се удруженом снагом поради на остварењу бар најпречих животних потреба свега радног народа, које гласе овако: Да општина мора наћи рада свакоме који га нема или му дати издржавање док му се посла не нађе. Да време радног дана буде равноправно свима држављанима, радном народу као и господи и њиховим власницима. Да се уведе прогресивни данак, на свако наследство и лутријски добитак, ради подизања занатлијских, земљорадничких и индустријских задругарстава. Да се сва деца радног народа на рачун државе изучавају науци и разним пословима до осамнаест година свога узраста. Да ужива потпуну слободу веровања или неверовања, без свију садашњих церемонија, каста и привилегија. Да сваки капитал служи на срећу свом творцу - радном народу, а не готованима и угњетачима, као што данас бива."

Васа Пелагић
1895.