26. јун 2013.

НАЦИОНАЛНО-СОЦИЈАЛНИ ПОРТАЛ


Придружите се facebook страници ''Национално-социјални портал'', где се можете упознати са идеолошком доктрином националног-социјализма, као и са историјским текстовима, информисати о националним активностима и дешавањима, како на домаћем тако и на иностраном фронту.