14. октобар 2013.

ОНА ДА РАЂА, ОН ДА БРАНИ


„Оно што за мајку значи дете, наиме будућност и даље трајање сопственог живота (тако да се у материнској љубави укида одвојеност два посебна бића), то за мушкарце значи оружана заједница којом они осигуравају дом и огњиште, жену и децу, па тиме и цео народ, његову будућност и деловање.“