31. август 2016.

КА ЕВРОПИ НАЦИЈА


Слабости и мане национализма изискују посебни осврт, али је овде неопходно бар истаћи да свака национална свест мора имати у виду и негативне потенцијалности те снаге. Већ је Фридрих ниче уочио да "болесна непријатељства која међу европским народима узрокују националистичко лудило" чине значајан део узрока затомљавања "воље Европе да се уједини". У првом осврту писца ових редова на проблеме национализма (Национализам и европеизам, часопис "Дело" бр. 10 - 11, Београд, 1971), изложене су препоруке за превладавање негативних потенцијалности те снаге које су сва потоња искуства и истраживања потврђивали: "Наш став је у том погледу непоколебљив и ту нема места двоумљењима или компромисима: ми можемо прихватити само национализам који је основа са које се полази, уздиже ка европеизму, а никако не можемо прихватити национализам који је сам себи циљ."
Јединство европских нација је највиши и идеални домет свих европских национализама. Идеал таквог уједињења потиче из корена који су неупоредиво дубљи или старији од свих колевки европских нација. Најдалекосежнији погледи скоро свих националних самоспознаја Европе досежу до праисторијског, индоевропског заједничког исходишта и јединствене отаџбине свих Европљана. На том месту спознаје отвара се перспектива новог сусрета и уједињења Европљања, након предугих миленија раздвајања и сукоба.
"Европа нација" је и нужност коју налажу најбоље стратегије одбране европских нација од освајачких и окупаторских претњи сила мондијализма и "новог светског поретка". Извесно је да европске нације и државе, борећи се за опстанак свака за себе и неповезано, не могу дуго одолети моћним силама мондијализма. Стога је планетарном размаху мондијализма неопходно супротставити снаге отпора одговарајућих магнитуда, декла удружених национализама. Изазови мондијализма пружају идеалне услове свакој националној свести да спозна право место нације данас у хијерархији вредности: то је место геометријског средишта између дна амбиса melting pot - а "новог светског поретка", где се богатства људских разлика растварају у безобличној маси сиве расе - и врха, новог уједињења Европљана. Сви су изгледи или су све наде да ће ново и веродостојно уједињење Европљана почети у овом делу Европе који трпи најстрашније ударе мондијализма. То је Европа православних народа.

Одломак из књиге „Издана Европа“ – Драгош Калајић, 1994.