11. новембар 2016.

SERBSKO-POLSKIE BRATERSTWO!


Borba 14 przesyła braterskie pozdrowienia polskim patriotom, przez te wszystkie lata, tak mocno wspierającym nas Serbów i naszą walkę o przetrwanie serbskich ziem. Od lat pokazujecie nam, że nie jesteśmy osamotnieni w naszych trudach. Wsparcie i solidarność, które nam okazujecie znaczą dla nas naprawdę wiele. Pamiętamy, że nasze braterstwo nie jest czymś nowym  czy nieznanym. Swoje poczatki ma w starożytnej historii, w której to kształtowały się nasze słowiańskie korzenie, przez średniowiecze gdy to Zawisza Czarny bronił serbskich ziem przed azjatyckimi najeźdźcami, aż do czasów nam współczesnych. Wszystkie wspólne bitwy o naszą i Waszą wolność stały się symbolem wiecznego braterstwa.

SZCZĘŚLIWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI POLSCY BRACIA! NIECH PRZYJAŹŃ SERBSKO-POLSKA NIGDY NIE ZGINIE!
BORBA 14


Борба 14 упућује братске поздраве свим пољским родољубима који су се свих ових година пружали безусловну подршку српском народу у борби за очување нашег српског тла. Свих ових година нам показујете да нисмо сами у свим својим недаћама, и да уз себе имамо један тако велики и поносни словенски народ, као што сте ви! Знајте да нам је свака ваша подршка и солидарност веома значила, све ово време. А наше братство није нешто новонастало и тек изграђено, сеже још у најдубљу прошлост, где нас спаја заједничко словенско наслеђе, затим кроз средњи век, који је обележио Завиша Црни, бранећи српску земљу од азијатских завојевача, а потом све борбе, буне, ратови и страдања за вашу и нашу слободу остају у знаку нашег братства!

СРЕЋАН ВАМ ДАН НЕЗАВИСНОСТИ, БРАЋО ПОЉАЦИ!
ЖИВЕЛО СРПСКО-ПОЉСКО БРАТСТВО!
БОРБА 14


Combat 14 sending fraternal greetings to all Polish patriots who, all these years, strongly supported Serbian people and their struggle for the preservation of the Serbian soil. For all these years you are showing that we are not alone in all our hardships, and with you we have such a great and proud Slavic nation! Be sure that all your support and solidarity meant a lot to us. Our brotherhood isn’t something new; it’s beginning a long time ago, in the ancient history where our Slavic roots are, then in the Medieval times where Zawisza the Black defended Serbian land against Asiatic invaders, and finally all our fights, rebellions and wars for your and our freedom are the symbol of our brotherhood. 

HAPPY INDEPEDENCE DAY, DEAR POLISH BROTHERS!
LONG LIVE SERBIAN-POLISH BROTHERHOOD!
COMBAT 14