02. децембар 2016.

СТРИЈЕЛЕ ЈАРИЛА - ДОБРОСЛАВ


"Неоспорну водећу улогу у животу човјека у духовном животу човјека имају процеси несвјесног. Исти доминантну улогу играју и у судбини народа.У својим интимним вјеровања људи се потчињавају само гласу несвјесног, нијеми позив оваплоћеног претка који нам упућује из најдубљих слојева наше психе. Тамо сазријевају аутентични мотиви, симпатије и убјеђења, која не може поколебати никакво рацинално резоновање. И управо ту је извор осјећаја духовног и крвног јединства  појединца са његовим рођеним народом.

Свети национализам – наследство предака.
Воља предака – воља Нације.
Воља Нације – воља предака.

Национализам почива на непоколебљивим надразумским основама, он је запечаћен у крви, он живи у срцу. Говорећи језиком биолога, он је генетски програмиран.
Благородни национализам – моћни ехо херојски дјела претка у души потомка. Он се ослања на своју невјероватну и неисцрпну снагу која је саставна легура несвјесног, а која се још назива и Душа Народа, и која прије свега представља колективно памћење несвјесног.

Концепт живе Душе Народа, као нека врста општег психичког поља, који је тако значајан и трајан за овај појам, чија суштина измиче од дефинисања, употребљаван је чак и посебно од материјалиста, будући да они не могу наћи еквивалент за њега у својим рјечницима.

Национализам је неизбјежан и неодољив, јер садржи у себи меморију, и вјечно живи у колективном сјећању Нације. То је сјећање у коме се један огледа у својој множини обимних искустава које су исход свих претходних оваплоћења." 



ЦЕО ТЕКСТ:

Захваљујемо се нашем активисти из Републике Српске на преводу.